?
?

Angyal Jánosné-biológia-földrajz-német szakos tanár

.

 

Balázs Mihályné-matematika-rajz szakos tanár

.

 

Bulyáki Valéria – matematika, kémia szakos tanár

 

Dr. Cservenyákné Farkas Rita-tanító

.

 

Dr. Lajtiné Ferenczi Andrea-tanító

.

 

Dr. Vargáné Árva Julianna-alsós munkaközösség-vezető, tanító

.

 

Erdélyi Istvánné-tanító

.

 

Gergelyné Kin Julianna-tanító, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező

.

 

Imréné Reszegey Tünde-tanító

.

 

Jóni Andrásné-tanító

.

 

Kocsisné Oláh Éva-magyar-orosz szakos tanár

.

 

Konczné Jeszenszki Éva-magyar-történelem-könyvtár szakos tanár

.

 

Konczné Kovács Enikő-tanító

.

 

Kósáné Kovács Ildikó- alsó tagozatvezető, munkaközösség vezető, tanító

.

 

Lavotháné Pénzes Angéla-angol, német szakos tanár

 

Lengyel Judit-tanító

.

 

Nagy Andrea-biológia-testnevelés-gyógytestnevelés szakos tanár

.

 

Nagy Gusztávné-felső tagozatvezető, C szakos munkaközösség vezetője, matematika-fizika szakos tanár

.

 

Nagyné Szilágyi Hajnalka-tanító

.

 

OLÁH ANDRÁS – intézményvezető-helyettes, magyar-történelem szakos tanár

.

 

Oláhné Borzován Edit-felsős munkaközösség-vezető, Diákönkormányzat vezetője, magyar-orosz-francia szakos tanár

 

.

 

Paládiné Fábián Andrea-tanító, fejlesztő pedagógus

.

 

Pénzes Ottó-megbízott intézményvezető, történelem szakos tanár, tanító

.

 

Pestiné Lizák Gyöngyi-tanító

.

 

Sasvári Erika- munkaközösség vezető, német szakos tanár, tanító

.

 

Somlyainé Tóth Tímea-tanító

.

 

Szabóné Kedves Mariann-fejlesztőpedagógus, tanító

.

 

Varjú Ágnes-tanító

.

 

Varsányi Gáborné-tanító

.

 

Várudvari László-informatika szakos tanár, szociálpedagógus

.

 

Vastag Andrea-intézményvezető-helyettes, angol-magyar szakos tanár

.

 

Viszlay Péter-földrajz-testnevelés szakos tanár

.