?
?

SZABÓ-ZSOLDOS GÁBOR

történész

 

  1. december 9-én született Mátészalkán. 1993 és 2001 között a Képes Géza Általános Iskola tanulója volt, „ahol először találkoztam a történettudománnyal, az 1995-1996-os tanévben, a honfoglalás millecentenáriumára rendezett vetélkedő kapcsán és Pénzes Ottó tanár úr izgalmas történelemóráin” – írja visszaemlékezésében. Középiskolai tanulmányait is szülővárosában – Esze Tamás Gimnázium – végezte, ahol a történelem iránti érdeklődését inspirálta három tanára Kovács Sándor, Dr. Erdélyi Iván és Szabó Istvánné. 2005-ben érettségizett.

Ezt követően felvételt nyert a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karára, néprajz-történelem szakra. Egyetemi tanulmányai során, néprajz szakon muzeológia, történelem szakon pedig hadtörténet speciális képzést kapott. A második angol-búr háború magyar vonatkozásait 2008-ban, Dr. Bodnár Erzsébet javaslatára kezdte el kutatni. 2009-ben a XXIX. Humántudományi Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Egy magyar a búrok oldalán. A második angol-búr háború Péchy Tibor szemszögéből c. tanulmányával első helyezést ért el, valamint megkapta a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának A legértékesebb tudományos eredmény eléréséért odaítélt különdíját is.

2010-ben szerezett diplomát (kiváló minősítés; néprajz szakos bölcsész és történelem szakos bölcsész és tanár).

Egyetemi tanulmányai után, 2010-től 2016-ig a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának ösztöndíjas PhD. hallgatója, majd doktorjelöltje volt. Doktori disszertációjának címe: Tendenciák és változások Nagy-Britannia dél-afrikai gyarmatpolitikájában a 19. század második felében 2016 januárjában summa cum laude eredménnyel védte meg.

 

Az elmúlt években két terület kutatásával foglalkozott aktívan és mind a két témája világok, kultúrák találkozásához, Európához és Afrikához, egészen pontosan a kontinens déli részéhez, a gyarmatosításhoz és a 19. század második feléhez kötődik. Az első, a búr háború (1899-1902) magyar vonatkozásaival és főleg magyar résztvevőivel foglalkozik. A másik kutatás középpontjában Nagy-Britannia dél-afrikai gyarmatpolitikájának (19. század második fele) tendenciái álltak. Jelenleg az emlékezettörténet és kultúra kapcsolata, valamint a határ fogalmának problémája foglalkoztatja.  

 

A 2011-2012-es tanévben kiváló minősítéssel végezte el a Debrecen Egyetem Angol-Amerikai Intézetének Kulturális és Európai Uniós szakfordítói képzését.

 

2009-ben megkapta A Bölcsészettudományi Kar Dékánjának Dicséretét, 2012-ben az MTA DAB pályakezdő kutatók számára létrehozott díját. 2011-2012-ben a Magyar Vidékért Alapítvány (Pro Regione) Ösztöndíjában, 2013-2014-ben a Nemzeti Kiválóság Program – Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíjában, egy évvel később pedig, a Nemzeti Tehetségprogram – A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjában részesült.

A Campus Hungary Ösztöndíj támogatásával kétszer kutathatott Nagy-Britanniában. 2014-2015-ben az International Visegrad Fund Intra-Visegrad ösztöndíjasaként öt hónapot a poznańi Adam Mickiewicz Egyetemen tölthetett.

 

Magyar és angol nyelvű publikációi tudományos folyóiratokban és gyűjteményes kötetekben jelentek meg. Kutatási eredményeiből országos és nemzetközi konferenciákon (Edinburgh, Durban) tartott előadásokat.

 

Jelenleg a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ kulturális menedzsere és a Károli Gáspár Református Egyetem óraadója.

 

Publikációs jegyzék

 

Tanulmányok

A Nyírségből a búr háborúba. In Partium, 2009. 18. évf. 1. 78−79.

 

Egy debreceni a búrok oldalán. In A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2008/2009, Szerk.: Magyari Márta, Debrecen, 2009. 67−73. (másod megjelenés a Magyar Afrika Tudástár oldalán:

http://www.afrikatudastar.hu/HU/magyar-afrika-tudas-tar/item/738-lehet-e-a-romai-papa-unokaoccse-protestans-pechy-tibor-a-bur-haboruban-can-the-pope-s-nephew-protestant-tibor-pechy-in-the-boer-war-szabo-zsoldos-gabor)

 

A második angol−búr háború magyar szemmel. In Juvenilia III., Szerk.: Pete László, Debrecen, 2010. 324−337. (másod megjelenés a Magyar Afrika Tudástár oldalán: ttp://www.afrikatudastar.hu/HU/magyar-afrika-tudas-tar/item/510-a-masodik-angol-bur-haboru-magyar-szemmel-the-second-angloboer-war-as-seen-in-hungary-szabo-zsoldos-gabor)

 

XIII. Leó pápa unokaöccse a második angol−búr háború harcterein? A debreceni Péchy Tibor dél-afrikai tevékenysége a közvélemény tükrében. In Debreceni Szemle, 2011. XIX. ÉVF. 3. 280−288.

 

A második angol−búr háború (1899−1902) és Magyarország a sajtó és a közvélemény tükrében. In Szemelvények ötszáz év magyar történelméből, Szerk.: Antos Balázs – Tamás Ágnes, Szeged, 2011. 269−279.

 

The Roots and Origins of the Fourth Earl of Carnarvon’s South African Federal Scheme. In Tavaszi Szél 2012 / Spring Wind 2012 Konferenciakötet, Szerk.: dr. Fülöp Péter, Budapest, 2012. 344−347.

 

Brit−búr politikai kapcsolatok és a dél-afrikai konföderáció. In Studia Historica Debreceniensis I., Szerk.: Lukács Anna, Debrecen 2012. 115−125.

The Third Earl Grey’s South African Federal Scheme – Related to the Country in the Vicinity of the Lake Ngami. In Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Doktori Iskolák Tanulmányai 2. Tanulmányok. Asteriskos 2. Történelemtudományi Doktori Iskola, Szerk.:Bárdosi Vilmos, Budapest 2012. 205−214.

 

The Anglo−Boer Political Relations and South African Confederation, 1877−1881. Related to the British Colonial Policy in the Transvaal. In Small Nations on the Borderlines of Great Powers, Szerk.: Bárány Attila – Satu Matikainen, Debrecen – Jyväskylä 2013. 155−170. 

 

The Fourth Earl of Carnarvon and the South African Confederation. With a Special Emphasis on His Motives and the Factors Influenced His South African Conception. In Öt Kontinens, 2013. 2012/2. 255−270.

 

Egység a széttagoltság felett? Koncepciók a brit gyarmatpolitikában Dél-Afrika egyesítésére (1846−1881). In Falak és választóvonalak a történelemben konferenciakötet:

 http://www.nyf-tfi.hu/konf/falak-es-valasztovonalak-a-kotet/

 

A passzív gyarmati jelenlét és a kivonulás tendenciája Nagy-Britannia dél-afrikai gyarmatpolitikájában a 19. század második felében. In Hallgatói Műhelytanulmányok 2., Szerk.: Forisek Péter – Hajdúfi Orsolya – Szabó-Zsoldos Gábor – Szendrei Ákos, Debrecen 2013. 312−319.

 

„Búr és Brit-is(h)”. A Maritz lázadás (1914−1915). Egy majdnem polgárháború a Nagy Háborúban. In Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Főszerk.: Majoros István, Budapest 2015. 655−669.

 

Differing Interpretations of the South African War in Hungary. In Történeti Tanulmányok XXII. Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXVI., Debrecen, 2014. 254−264.

 

Scandalous Horse Purchase of the British Army in Hungary during the Anglo−Boer War. In (Re)Discovering the Sources of Bulgarian and Hungarian History. Auxiliary Historical Disciplines IX, Szerk.: Penka Peykovska – Demeter Gábor, Sofia−Budapest, 2015. 124−139.

 

Boer Communities and the British Colonial Policy, 1846-1881. Differences between the Boer Republics from the Aspect of the British Colonial Policy. In Öt Kontinens, 2016. 2014/1. 83−100.

 

Tendenciák Nagy-Britannia dél-afrikai gyarmatpolitikájában, 1846−1881. In Világtörténet, 2016. 6 (38.) évf. 4. 585−609.

 

Ismeretterjesztő cikkek

Magyarok a búr háborúban. In BBC History: A Világtörténelmi Magazin, 2013. III. évf. 12. 86−87.

 

Ctrl+X Wallenberg – Ctrl+V Kígyóölő. Előadás politikáról és emlékezetről. In Újkor.hu: http://ujkor.hu/content/ctrlx-wallenberg-ctrlv-kigyoolo-eloadas-politikarol-es-emlekezetrol

 

Egy brit találmány: a koncentrációs tábor. In BBC History: A Világtörténelmi Magazin, 2017. VII. évf. 1. 12−14.

 

Magyar lovak a búr háborúban. In BBC History: A Világtörténelmi Magazin, 2017. VII. évf. 5. 42−43.

 

Ismertetések:

 

Meredith, Martin, Gyémánt, arany és háború, Simon & Schuster, London, 2008. 570. p. In Klió, 2010. 19. évf. 2. 73−77. (másod megjelenés a Magyar Afrika Tudástár oldalán: http://www.afrikatudastar.hu/HU/magyar-afrika-tudas-tar/item/503-gyemant-arany-es-haboru-diamond-gold-and-war-szabo-zsoldos-gabor)

 

King, Kendra A., Afro-Amerika, Politiy Press, Cambridge, 2010. 238. p. In Klió, 2011. 20. évf. 2. 120−123. (másod megjelenés a Magyar Afrika Tudástár oldalán: http://www.afrikatudastar.hu/HU/magyar-afrika-tudas-tar/item/505-afroamerikai-politika-african-american-politics-szabo-zsoldos-gabor)

 

Jeal, Tim, Stanley, Afrika legnagyobb felfedezőjének hihetetlen élete, Yale University Press, New Haven, 2007. 570. p. In Klió, 2011. 20. évf. 3. 112−116. (másod megjelenés a Magyar Afrika Tudástár oldalán:

http://www.afrikatudastar.hu/HU/magyar-afrika-tudas-tar/item/504-stanley-afrika-legnagyobb-felfedezojenek-hihetetlen-elete-stanley-the-impossible-life-of-africa-s-greatest-explorer-szabo-zsoldos-gabor)

 

Van Heyningen, Elizabeth, Koncentrációstábor: a modernizáció eszköze? A dél-afrikai háború búr koncentrációs táborai, 1900-1902, South African Journal of Science, CVI., 2010. 5/6. 10. p. In Klió, 2011. 20. évf. 4. 94−99. (másod megjelenés a Magyar Afrika Tudástár oldalán:

http://www.afrikatudastar.hu/HU/magyar-afrika-tudas-tar/item/506-koncentracios-tabor-a-modernizacio-eszkoze-concentration-camp-a-tool-for-modernization-szabo-zsoldos-gabor)

 

John Darwin: A birodalom projekt. A brit világrendszer felemelkedése és bukása, 1830−1970, Cambridge University Press, Cambridge, 2010. 800. p. In Klió, 2012. 21. évf. 1. 14−18. (másod megjelenés a Magyar Afrika Tudástár oldalán: http://www.afrikatudastar.hu/HU/magyar-afrika-tudas-tar/item/508-a-birodalom-projekt-a-brit-vilagrendszer-felemelkedese-es-bukasa-the-empire-project-the-rise-and-fall-of-the-british-world-system-szabo-zsoldos-gabor)

 

„Hogy ez a nagyszerű ország újra egyesüljön”. Magyar részvétel az amerikai polgárháborúban. Vida István Kornél: Világostól Appomatoxig. Magyarok az amerikai polgárháborúban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2011. 373. p. In Aetas, 2012. 227. évf. 1. 223−226.